นายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภออุ้มผางได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม เข้าค่ายเสริมพลังความเข้มแข็งให้สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล สถานที่ การจัดกิจกรรม ณ กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดน ที่ 347 ในครั้งนี้ค่ะ  
 

ด้วยในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
นายประทีป โพธิ์เที้ยม
นายอำเภออุ้มผางได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม
เข้าค่ายเสริมพลังความเข้มแข็งให้สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล
สถานที่ การจัดกิจกรรม
ณ กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดน
ที่ 347 ในครั้งนี้ค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 14.27 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย