พิธีการมอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ, และ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ วัดพาณิชย์นิรมล  
 

ประชาสัมพันธ์ ค่ะ
ด้วยในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ดาบตำรวจสมพร บุญคง
นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง
และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุ้มผาง
ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ, และ ผู้ป่วยเอดส์
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ณ วัดพาณิชย์นิรมล ในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 11.31 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552