การก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยได้การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ2561 จำนวน100,000 บาท โดยก่อสร้างตามแบบมาตราฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในครั้งนี้ค่ะ  
 

ด้วยเทศบาลตำบลอุ้มผาง
ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยได้การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ2561 จำนวน100,000 บาท โดยก่อสร้างตามแบบมาตราฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในครั้งนี้ค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 13.36 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552