ขอประชาสัมพันธ์ มายังพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางและทุกท่านในชุมชนอำเภออุ้มผางนะค่ะ ขอความร่วมมือช่วยกันคัดแยกขยะต้นทางจากชุมชน โดยเฉพาะขวด ที่เป็นปัญหาเยอะสุด ของอำเภออุ้มผางตอนนี้ โดยทางเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้จัดหาวัสดุ เพื่อการคัดแยก และนำกลับมา  
 

ขอประชาสัมพันธ์ มายังพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางและทุกท่านในชุมชนอำเภออุ้มผางนะค่ะ
ขอความร่วมมือช่วยกันคัดแยกขยะต้นทางจากชุมชน
โดยเฉพาะขวด ที่เป็นปัญหาเยอะสุด
ของอำเภออุ้มผางตอนนี้ โดยทางเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้จัดหาวัสดุ เพื่อการคัดแยก และนำกลับมาเวียนใช้ใหม่ ในครั้งนี้ค่ะ

จึงประชาสัมพันธ์ มาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 10.22 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552