ดาบตำรวจวิโรจน์ เรือนเหมย รองนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ได้ลงพื้นที่ตรวจการปฎิบัติงานของกองช่างเทศบาลตำบลอุ้มผางได้นำรถบรรทุกน้ำ ออกล้างท่อรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางในครั้งนี้ค่ะ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยดาบตำรวจวิโรจน์ เรือนเหมย
รองนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง
ได้ลงพื้นที่ตรวจการปฎิบัติงานของกองช่างเทศบาลตำบลอุ้มผางได้นำรถบรรทุกน้ำ ออกล้างท่อรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางในครั้งนี้ค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 10.42 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552