ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา  
 

ด้วยเทศบาลตำบลอุ้มผาง มีควมประสงค์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล  สายงานบุคคลสายงานผู้บริหาร หรือ แต่งตั้งเป้นพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง จำนวน 1 ตำแหน่ง  ได้แก่ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา  สามารถสอบถามรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้คะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 16.18 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552