เทศบาลตำบลอุ้มผางขอขอบพระคุณโรงพยาบาลอุ้มผางได้ ดำเนินการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทางเทศบาลอุ้มผาง และศพด.เทศบาลตำบลอุ้มผาง  
 

ด้วยในวันที่ 21 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลอุ้มผางขอขอบพระคุณโรงพยาบาลอุ้มผางได้
ดำเนินการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทางเทศบาลอุ้มผาง และศพด.เทศบาลตำบลอุ้มผาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 09.31 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552