คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำและ เทคอนกรีตไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ  
 

คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำและ
เทคอนกรีตไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด บริเวณถนนสายบ้านทุ่ง-น่อเอ หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มผาง ต.อุ้มผาง
จ.ตาก งวดที่ 4

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 09.54 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552