คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุ้มผางได้เดินทาง พร้อมด้วยคณะท่านนายอำเภอ อุ้มผางและส่วนราชการทุกภาคส่วนให้การ ต้อนรับคณะพลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ องคมนตรี ที่หมู่บ้านมะโอโค้ะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ในครั้งนี้คะ  
 

ด้วยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุ้มผางได้เดินทาง พร้อมด้วยคณะท่านนายอำเภอ
อุ้มผางและส่วนราชการทุกภาคส่วนให้การ
ต้อนรับคณะพลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ องคมนตรี ที่หมู่บ้านมะโอโค้ะ ต.แม่จัน
อ.อุ้มผาง จ.ตาก ในครั้งนี้คะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 11.00 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย