หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 


นายประพันธ์ กัณทวงษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง
 


นายดำรง ทะมา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง


นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 


นายสุวรรณ นนท์คำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง


นายสุริยันต์ คำภีร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง


นายแดง อินทนนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง


นายสุพล เรดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง


นายคำมี ปิงเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง


นายจิตติ สารเรือน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง


นายพิเชษฐ กันเกตุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552