หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
ด้วยในงานกองสาธาราณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 23-25 มกราคม 2562  
 

ด้วยในงานกองสาธาราณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 23-25 มกราคม 2562
ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้รับทราบคะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 09.35 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552