หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
นายอำเภออุ้มผาง นายภัควัต ขันธหิรัญ , ท่านหัวหน้าท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง, ผู้บังคับบัญชากองร้อยทหารราบ,และพี่น้องประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่อำเภออุ้มผาง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คะ  
 

ด้วยในวันนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลอุ้มผางได้จัดกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการจิตอาสา
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ได้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่างๆ จึงดำเนิินการโครงการดังกล่าวขึ้นทุกเดือน โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านายอำเภออุ้มผาง นายภัควัต ขันธหิรัญ , ท่านหัวหน้าท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง, ผู้บังคับบัญชากองร้อยทหารราบ,และพี่น้องประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่อำเภออุ้มผาง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 10.45 น. โดย คุณ นิรมล กะณะศิริ

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552