หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
   
 
 
 
 
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 40  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 65  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอุ้มผาง [ 31 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 38  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 30 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 60  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ เทศบาลตำบลอุ้มผาง [ 22 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 54  
 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลอุ้มผาง พ.ศ.2558-2562 [ 2 ก.พ. 2558 ]  อ่าน : 48  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 [ 2 ก.พ. 2558 ]  อ่าน : 42  
 
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 [ 4 มี.ค. 2557 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)     2   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552