หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
   

ผ้ากะเหรี่ยง
      
 
 
  1. ไฟฟ้าในเทศบาล  
    การไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางได้รับพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุ้มผาง ซึ่งใช้เครื่องจักรดีเซล ผลิตกระแสไฟฟ้าหน่วยผลิตต่อเดือน 269,310.30 กว.ชม. ในเขตเทศบาลมีผู้ใช้ไฟฟ้า 721 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมดไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 110 จุด ครอบคลุมถนน 8 สาย  
       
  2. การสื่อสารและการโทรคมนาคม  
    การโทรคมนาคม  
          ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง มีสถานีบริการโทรคมนาคม 1 แห่ง ไปรษณีย์ 1 แห่ง ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในเขต เทศบาล 550 เลขหมาย แยกเป็นส่วนราชการโทรศัพท์สาธารณะ 13 เครื่อง  
    ไปรษณีย์โทรเลข  
          โดยภาพรวมของอำเภออุ้มผาง มีการให้บริการด้านไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา บริการพิเศษพัสดุไปรษณีย์และโทรเลข ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยมีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่งอยู่ในเขตเทศบาล และมีบริการของไปรษณีย์อนุญาตเอกชน ในเขตชุมชน และหมู่บ้าน  
       
  3. การประปา  
          เทศบาลตำบลอุ้มผางมีระบบประปาขนาดกลาง 1 แห่งระบบประปาผิวดิน นำน้ำจากลำห้วยยะโม่ นอกเขตเทศบาล ก่อสร้าง ในสมัยสุขาภิบาล ระยะทางจากต้นน้ำประปา 12 กิโลเมตรทำให้ยากต่อการดูแลรักษา น้ำจะไหลจากที่สูงมาสู่ ที่ต่ำและไหลเข้าถังกรองน้ำ สามารถผลิตน้ำได้ 30 ลบ.ม. /ชั่วโมง ปล่อยให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขต เทศบาล 650 ครัวเรือน รายได้เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2546 จากกิจการประปา จำนวน 300,000 บาท รายจ่ายกิจการประปา เมื่อสิ้นปี 2546 จำนวน 271,000 บาท  
       
  4.การพาณิชยกรรม/การบริการ  
          การค้าและการบริการในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางมีอยู่ดังนี้ การค้าส่ง ค้าปลีก อาหารสด อาหารแห้ง และพ่อค้าเร่ จำนวนร้านค้าในเขตเทศบาลทั้งหมด 65 ร้าน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552