หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
ขอถังขยะเพิ่มทุกประเภท ที่ตลาดสดชั่วอุ้มผางค่ะ   205 0 8 พ.ค. 2561
สอบถามตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  513 0 26 ม.ค. 2559
มีความประสงค์ขอโอนย้าย  715 2 25 ม.ค. 2559
สำหรับสินทรัพย์และเงินลงทุนในการหางาน  762 0 10 ก.ค. 2557
ขอชื่นชอบการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลอุ้มผาง  604 1 30 เม.ย. 2557
ปฏิทันวันสงกรานต์ ล้านนา  504 1 16 ส.ค. 2556
รับโอนย้ายข้าราชการ  460 0 15 ส.ค. 2556
มีสำนักสงฆ์ห้วยโปงหรือไม่  788 1 21 มิ.ย. 2556
อยากให้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกสถานที่ออกกำลังกาย  620 1 27 ก.ย. 2555
การเปลี่ยนช่องสถานี  685 3 20 ก.ย. 2555
  (1)     2   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552